Ayurvediska konsultationer i Göteborg

Ayurvedan är en gammal hälsolära som härstammar från Indien. Läran bygger på att hitta ett optimalt välbefinnande och förhöja livskraften genom att öka förståelsen av sig själv. Detta görs bland annat genom en ayurvedisk konsultation, där man tittar på individens fysiska, mentala och känslomässiga disposition samt dennes vanor.

I konsultationen beaktas även personens individuella behov, såsom inom kost, träning, typ av stimulans och aktivitet. En ayurvedisk konsultation är ett utmärkt sätt att hitta tillbaka om man upplever obalanser som tar sig uttryck som exempelvis stress, utbrändhet, över- och undervikt, matsmältningsproblem, värk, hudbesvär, trötthet/nedstämdhet, sömnproblem, existensiella frågor.

Konsultationstillfällen:
27-28 februari

8-9 maj

 

Anjali Haryana, Ayurveda Terapeut

Boka på: consulting@anjali.se