Shamansk healing i Göteborg

Shamansk healing är en kraftfull behandlingsmetod för att hjälpa kroppen att komma i balans. Av olika anledningar kan det uppstå blockeringar i kroppens energi. Detta kan ge olika symptom såsom exempelvis oro, ångest, sömnstörningar, ätstörningar med mera.

I shamansk healing arbetar vi i huvudsak med själva källan till symptomen snarare än att behandla symptomen i sig.  När blockeringen som skapat obalansen lösts upp kan energin flöda fritt igen och symptomen brukar då försvinna. 

Du kommer också att få vägledning genom samtal.

Jag jobbar under tystnadsplikt

Lina Lindegren, Shamansk Healer

www.pachamamasweden.com

Boka på: lina@pachamamasweden.com

eller ring 0733-33 80 70