Sedan den 1 april ligger all verksamhet stilla tillsvidare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer öppna upp verksamheten igen när vi kan börja umgås i större grupper. 

Vi önskar dig lycka till med att hålla igång din yogapraktik under tiden och önskar dig varmt välkommen igen till yoga, samtal och behandlingar när tillvaron återgår till det normala. 

Ann, Annika & Jill med Personal